Lugemist elektrimootorite kohta

Kaod elektrimootorites

Postitatud

Igas mehhanismis sh elekrimasinas tekib paratamatult erinevaid kadusid. Kaod võivad tekkida järgmistel juhtudel:

1.Elektrivoolu kulgemisel läbi mähiste. Kuna mähistel on teatav aktiivtakistus, siis eraldub neil soojusenergiat. Kuna mähised koosnevad peamiselt vasest, siis nimetatakse neid kadusid ka vasekadudeks.

2.Magnetsüdamikus ajaga muutuva magnetvälja toimel hüstereesist ja pöörisvooludest. Seda kadu tuntakse masina teraskaona. Terasekadu on seda suurem, mida suurem ja massiivsem on magnetahel ning mida laiem on magnetmaterjali hüstereesisilmus ja suurem ümbermagnetiseerimise sagedus.

3.Masina osade ja õhu vahelisest hõõrdest, mis põhjustab ventilatsioonikao.

4.Elektrimootori laagrite hõõrdest, mis põhjustab hõõrdekao.

Mootori kasutegurit saab tõsta nende kadude vähendamisega. Et vähendada vase kadusid, tuleb kasutada võimalikult väikse aktiivtakistusega juhtmeid. Terase kao vähendamiseks kasutatakse magnetmaterjalina ferromagneetilist materjali, vahelduvmagnetväljade puhul kasutatakse pöörisvoolude vähendamiseks lehtterast. Kuna magnetahelasse kuulub ka õhupilu, siis üritatakse teha elektrimootori õhupilu võimalikult väikeseks.

Tutvu elektrimootorite valikuga