Myyntiehdot

Onko sinulla kysyttävää?

E-post: info@tulekel.ee

Telefon: (+372) 56 605 503

Sisältö

1. Ostoehtojen laajuus ja voimassaolo
2. Hinta
3. Ostoskori ja tilauksen laatiminen
4. Tuotteista maksaminen
5. Myyntisopimuksen peruuttaminen
6. Tuotteiden toimittaminen
7. Myyntisopimuksesta vetäytyminen ja tuotteen palauttaminen
8. Reklamointi ja takuu
9. Henkilötiedot ja niiden käyttö
10. Vastuu ja ylivoimainen este
11. Muut ehdot

Ostoehtojen laajuus ja voimassaolo

1.1 Ostoehdot ovat voimassa myyjän, OÜ Tulekel (kaupparekisteritunnus 10702016, osoite Siili 21-10, Tallinna, Viro, puh. +372 56605503, sähköpostiosoite info@tulekel.ee, jäljempänä Myyjä), ja Tilaaja (jäljempänä Tilaaja) välillä verkkokaupan www.tulekel.ee (jäljempänä Verkkokauppa) välityksellä tuotteiden ostamisen yhteydessä syntyvien oikeudellisista suhteista säätämiseen.
1.2 Ostoehtojen lisäksi säätävät Verkkokaupan välityksellä tuotteiden ostamisessa syntyvistä oikeussuhteista Virossa voimassa olevat oikeussäädökset.
1.3 Myyjällä on oikeus Verkkokaupan kehityksen takia ja Verkkokaupan paremman ja turvallisemman käytön varmistamiseen muuttaa Ostoehtoja ja hinnastoa. Ostoehtojen ja hinnaston muutokset astuvat voimaan ko. muutoksen internet-sivustolla www.tulekel.ee julkaisemisen yhteydessä. Kun Tilaaja on lähettänyt tilauksen ennen Ostoehdoissa tehtyjen muutosten voimaan astumista, sovelletaan tilauksen toimittamisen aikana voimassa olleita Ostoehtoja, paitsi jos laissa tai Ostoehdoissa on toisin säädetty.

Hinta

2.1. Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on ilmoitettu euroissa ja laskut sisältävät 20%a arvonlisäveron.
2.2. Ostettujen tuotteiden hintaan lisätään/hinta sisältää kuljetusmaksun, joka lasketaan Tilaajan ostoskorissa toimitustavan valitsemisen jälkeen.
2.3. Myyjä pidättää oikeuden hintojen muutoksiin, joista ei ilmoiteta etukäteen. Jos Tilaaja on lähettänyt tilauksen ennen hintamuutosta, on Tilaajan osalta voimassa hinta, joka oli voimassa tilauksen tekemisen hetkenä.

Ostoskori ja tilauksen laatiminen

3.1. Tilaajan ostoskori luodaan sinä hetkenä, jolloin Tilaaja painaa linkkiin „Lisää koriin“.
3.2. Ostoskorissa olevien tuotteiden lukumäärää voidaan muuttaa sarakkeessa ”määrä”. Tilauksen laatimiseen on painettava linkkiin ”Jatka kassalle”. Tilaaja ohjataan tilauksen laatimisen sivulle.
3.3. Tilauksen laatimisen sivulla on syötettävä vaaditut tiedot ja painettava painikkeeseen „Lähetä tilaus”.
3.4. Tilauksen laatimisen sivulla olevien kenttien täyttämisessä on oltava tarkkana, sillä näiden tietojen tarkkuudesta ja oikeellisuudesta riippuu Tilaajan ostamien tuotteiden nopea ja sujuva toimittaminen. Myyjän ei ole vastuussa Tilaajan toimesta tilauksen toimittamatta jättämisestä tai muista seuraamuksista, joiden syynä on ollut Tilaajan toimesta virheellisten tietojen antaminen.
3.5. Myyntisopimus katsotaan solmitun ja tilauksen toteuttaminen aloitetaan, kun tilaus on toimitettu ja laskun mukaan maksettavaksi kuuluva summa on saapunut Myyjän pankkitilille.
3.6. Asiakaspalvelu toimii arkipäivisin kello 9-17. Asiakaspalvelun puhelinnumero on +372 56 605503.
3.7. Asiakaspalvelu palvelee viroksi, venäjäksi ja englanniksi.

Tuotteista maksaminen

4.1. Myynti laskun nojalla – laskun nojalla pankkisiirrolla Myyjän pankkitilille. Lasku lähetetään Tilaajalle tilauksen vahvistuksena sähköpostin välityksellä. Maksun eräpäivä on 3 päivää tilauksen vahvistamisesta/laskun päivämäärästä. Tilauksen täyttäminen aloitetaan siitä hetkestä alkaen, jolloin laskussa ilmoitettu kokonaissumma on saapunut Myyjän pankkitilille. Jos laskun summaa ei makseta Myyjän pankkitilille eräpäivään mennessä, tilaus ja lasku mitätöidään automaattisesti.
4.2. Maksuehdot – maksuehtona on 100% ennakkomaksu laskun mukaan tilauksen laatimisen aikana maksettavaksi kuuluvasta määrästä.

Myyntisopimuksen peruuttaminen

5.1 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus sen maksamisen jälkeen, mutta ennen toimittamista, ilman lisäkustannuksia. Myyntisopimuksen/Tilauksen peruuttamiseen on lähetettävä asiasta ilmoittava viesti, joka sisältää myyntisopimuksen numeron, sähköpostiosoitteeseen info@tulekel.ee. Myyntisopimuksen peruuttamisesta lähetetään asiakkaalle vahvistus.

Tuotteiden toimittaminen

6.1 Tuote toimitetaan ostajan toimesta tilaukseen ilmoitettuun toimitusosoitteeseen. Toimituksen toteuttamisesta ilmoitetaan ostajalle tilaukseen syötettyjen yhteystietojen välityksellä. Tilattujen tuotteiden kuljetus suoritetaan tilauksen laatimisen hetkenä voimassa olevien kuljetusehtojen mukaisesti.
6.2 On tärkeää varmistaa tilauksen laatimisen yhteydessä annettavien yhteystietojen oikeellisuus, jotta toimituksessa ei tulisi viivästyksiä ja sekaannusta. Tulekel OÜ ja lähettiyritys eivät ole vastuussa tuotteiden toimituksen viivästymisestä ja syntyneistä sekaannuksista, jos viivästys ja epäselvyys on johtunut tilaukseen virheellisten tai epätarkkojen tietojen kirjaamisesta.
6.3 Tuote luovutetaan vain rahtikirjan nojalla ja sen vastaanottajana tulee olla ostaja. Ennen rahtikirjan allekirjoittamista tarkista pakkaus huolellisesti ja jos pakkaus on vaurioitunut, tee sitä koskeva merkintä rahtikirjaan. Jos pakkaus on vaurioitunut, on asiakkaalla oikeus kieltäytyä toimitetun pakkauksen vastaan ottamisesta ja/tai ilmoittaa siitä heti Tulekel OÜ:lle, lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen: info@tulekel.ee
6.4 Tuote luovutetaan kolmannelle henkilölle valtakirjan nojalla (muun muassa silloin, kun ostaja on ilmoittanut tilauksen vastaanottajaksi kolmannen henkilön). Myyjällä on oikeus valtuuttaa tuotteiden toimittajaksi kolmansia henkilöitä (mm. käyttää lähettipalvelua).

Myyntisopimuksesta vetäytyminen ja tuotteen palauttaminen

7.1. Asiakkaalla on oikeus vetäytyä myyntisopimuksesta 14 (neljäntoista) päivän sisällä tuotteen toimituspäivästä alkaen. Myyntisopimuksesta vetäytymisen oikeutta ei sovelleta verkkokaupassa merkinnällä ”Tilaustuote” ja erikseen tilattavan tuotteen osalta.
7.2.Palautettavan tuotteen pitää olla ehjä, kokonainen, alkuperäispakkauksessa ja käyttämätön. Tilaajan on palauttamisoikeuden ylläpidon varmistamiseen avattava pakkaus varovasti ja sitä vahingoittamatta.
7.3. Palauttamiseen liittyvät kulut maksaa Tilaaja.
7.4. Käytetyn tai puutteellisen tuotteen palauttamisen tapauksessa on myyjällä oikeus kieltäytyä ostajan palauttamishakemuksen hyväksymisestä tai kuitata tuotteen arvon vähentymisen kustannukset ostajalle palautettavaksi kuuluvasta ostosummasta.
7.5. Jos ostaja ei palauta tuotetta 14 päivän sisällä palauttamishakemuksen toimittamisen päivästä, on myyjällä oikeus hylätä hakemus tuotteen palauttamiseen.
7.6. Tuotteen palauttamisen aikomuksesta ja myyntisopimuksesta vetäytymisestä voidaan ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen info@tulekel.ee
7.7. Ostosumma palautetaan 14 päivän sisällä sen jälkeen, kun palautettava tuote on saapunut myyjän toimipisteeseen. Pankkisiirrolla maksettu ostosumma palautetaan tilille, josta ostosumma maksettiin tilauksen laatimisen yhteydessä ilmoitetun maksutavan mukaisesti.
7.8. Myyntisopimuksesta vetäytymisen tapauksessa on myyjällä oikeus kuitata palautettavaksi kuuluvasta ostosummasta 10€ käsittelykustannuksen kattamiseen.
7.9. Jos tuotteen palauttamisen jälkeen ilmenee, että tuote ei täytä Verkkokaupan Ostoehtojen kohdassa 7.2. mainittuja ehtoja, rahaa ei palauteta ja palauttavaksi tarkoitettu tuote jää Myyjän haltuun. Säilyttämisen tai tuotteen Tilaajalle palauttamisen aiheuttamat kulut maksaa Tilaaja.

Reklamointi ja takuu

8.1 Tuotteen osalta reklamoinnin osalta on Yksityishenkilön kohdalla voimassa 24 kuukauden määräaika, joka alkaa tuotteen asiakkaalle luovuttamisen hetkestä.
8.2 Oikeushenkilöiden kohdalla noudatetaan valmistajan antamaa takuuaikaa. Takuuaika on 12 kuukautta laitteen ostolaskuun merkitystä päivämäärästä alkaen. Takuu antaa ostajalla takuuaikana oikeuden vaatia tuotteen korjaamista tai sen vaihtamista tuotteesta riippuvista syistä.
8.3 Takuuaikana vaihdettuun osaan annetaan alustavan myyntitakuun kestoa vastaava uusi takuu.
8.4 Takuu ja palautusoikeus ei kata seuraavia tapauksia:
8.4.1 Tuotteen käytössä syntyneet toimintahäiriöt, joiden aiheuttajana on laitteen käyttö väärällä tavalla ja käyttöohjeen vaatimusten laiminlyönti;
8.4.2 Sähkömoottori on vaurioitunut myyntipisteestä asennuskohteeseen kuljettamisen aikana.
8.4.3 Sähkömoottorin syöttöketjussa ei ole toimivaa moottorin suojalaitteistoa.
8.4.4 Sähkömoottorin käytössä syntyneen toimintahäiriöt, joiden aiheuttajana on ollut ukkonen tai jokin muu luonnonilmiö (ylivoimainen este);
8.4.5 Sähkömoottorin on asentanut, sitä on huoltanut tai korjannut henkilö, jolta puuttuu vaadittava pätevyys tai jota valmistaja ei ole valtuuttanut näitä tehtäviä hoitamaan.
8.4.6 Sähkömoottori on vaurioitunut väärän asennuksen tai käytön johdosta, tai voimansiirtokomponenttien väärän asennustavan johdosta.
8.4.7 Sähkömoottorin käytössä syntyneet toimintahäiriöt ja fyysiset vauriot, jotka ovat syntyneet tahallisen tai tahattoman fyysisen vaurion seurauksena;
8.4.8 Sähkömoottorin käytössä syntyneet toimintahäiriöt ja fyysiset vauriot, jotka ovat syntyneet laitteen sisällä joutuneiden vieraiden esineiden, nesteiden, hyönteisten, ylimääräisen pölyn tms. johdosta;
8.4.9 Sähkömoottorin käytössä syntyneet toimintahäiriöt ja fyysiset vauriot, joiden aiheuttajana on ei-alkuperäisten tai sopimattomien varaosien ja tarvikkeiden käyttö;
8.4.10 Sähkömoottorit ja osat, joiden sarjanumerot, tarkastustarrat tai merkintätarrat ovat vaurioituneet, ne on vaihdettu tai poistettu;
8.4.11 Sähkömoottorin käytön aikana syntyneet häiriöt, jotka ovat johtuneet tuotteen väärästä käyttötavasta ja väärästä asennuksesta tai tuotteen käytöstä muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen;
8.4.12 Sähkömoottori on vaurioitunut väärien varastointiolosuhteiden johdosta.
8.4.13 Ilman vaatimusten mukaisesti laadittuja asiakirjoja, laskua tai näiden takuuehtojen puuttuessa takuu raukeaa;
8.4.14 Sähkömoottorin käytössä syntyneet häiriöt, joiden aiheuttajana on ollut laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen, jonka on suorittanut henkilö tai huoltoyhtiö, jolla ei ole tuotteen valmistajan antamaa hyväksyntää;
8.4.15 Virheitä tai väitettyjä virheitä, jotka johtuvat seikasta, että tuotetta on käytetty yhdessä tuotteen, tarvikkeen, palvelun kanssa, jolla ei ole vastaavaa sertifikaattia tai töitä on suoritettu pätemättömän henkilön toimesta.
8.5 Takuuajan korjauksen yhteystiedot Virossa: sähköposti: garantii@tulekel.ee tai puhelinnumero: +372 56 605 503
8.6 Huom! Kun tilattu tuote toimitetaan takuuajalla korjattavaksi, on tärkeää, että tuote laitetaan alkuperäispakkaukseen kaikkien toimitukseen kuuluvine osineen (jotta tuote voidaan kytkeä päälle).
8.7 Huom! Kaikki palautettavat tuotteet ovat asiakkaan vastuulla siihen saakka, kunnes tuotteet ovat saapuneet meidän varastoon. Varmistakaa, että kaikki tuotteet on kunnolla pakattu ja tuotteiden kuljetuksen aikaisten vaurioiden syntymisen riski on mahdollisimman pieni.
8.8 Takuu ei kata sähkömoottorin käyttökohteeseen asentamisen ja sieltä purkamisen, jälleenmyyjän toimipisteen toimittamisen tai sieltä hakemisen eikä työn keskeyttämisen aiheuttamia kuluja.
8.9 Takuu ei kata myöskään saamatta jääneitä tuloja eikä muita asiakkaan liiketoimintaan mahdollisesti vaikuttaneita seikkoja.
8.10 Vakuutamme, että hankittu laite täyttää EU:n sähköturvallisuuden standardien asettamat vaatimukset, siitä on osoituksena CEIEC60034-1 merkintä moottorin tietokilvessä sekä valmistajatehtaan vahvistus.
8.11 Sähkömoottorin toimintahäiriön syy selvitetään näönvaraisella tarkastuksella tai toimintahäiriön syyn selvittelyssä moottorin käämin kunnon perusteella.
8.12 Laitteelle suoritetun toimintahäiriön selvittelyn (diagnostiikan) aiheuttamista kuluista on maksettava 30 euron käsittelymaksu, jos ilmenee, että toimintahäiriön syynä ei ole valmistajan valmistus- tms. virhe. Tulekel OÜ ei ole vastuussa laitteessa ilmenneen puutteen poistamisesta ja korjaaminen ei ole mahdollista. Lisäksi on Tilaajan maksettava toimintahäiriön syyn selvittämisestä perittävä maksu silloin, kun laitteessa ei todeta diagnostiikan yhteydessä puutteita ja laite täyttää valmistajan ilmoittamat tekniset vaatimukset.
8.13 Palvelun tarjoajalla on oikeus lisätä asiakkaalle toimitettavaan laskuun käsittely- eli diagnosointimaksu 30 euroa, jos tuote todetaan olevaan toimintakunnossa tai asiakas luopuu maksullisesta korjauksesta.

Henkilötiedot ja niiden käyttö

9.1. Kaikkia verkkokaupassa asioimisen ja ostojen suorittamisen yhteydessä myyjän tietoon tulleita Tilaajan henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina. Myyjä ei ilmaise hänen tietoonsa tulleita henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi laissa säädetyissä tapauksissa. Halutessa on Tilaajalla oikeus vaatia tietojensa poistamista verkkokaupan tietokannasta. Kryptattu viestintäkanava varmistaa Tilaajan henkilötietojen turvallisuuden, Myyjän ei ole mahdollista käsitellä niitä tietoja.

Vastuu ja ylivoimainen este

10.1. Myyjä on vastuussa Tilaajan suhteen ja Tilaaja on vastuussa toisen osapuolen suhteen näiden ehtojen laiminlyömisen aiheuttamasta vahingosta Virossa voimassa olevan lainsäädännön säätämissä tapauksissa ja laajuudessa.
10.2. Myyjä ei ole vastuussa Tilaajalle aiheutetuista vahingoista tai tuotteen toimituksen viivästymisestä silloin, kun vahinko tai tuotteen toimituksen viivästyminen johtuu seikasta, johon Myyjä ei ole voinut vaikuttaa ja jonka saapumista Myyjä ei ole voinut ennakoida tai (ylivoimainen este).
10.3. Myyjä ole vastuussa Tilaajalle verkkokaupan palveluiden käyttämisen edellyttämien ohjelmien tiedonvälitysjärjestelmien hankkimisesta ja kunnossapidosta eikä muista verkkokaupan palveluiden aiheuttamista kustannuksista.

Muut ehdot

11.1. Näissä ehdoissa käsittelemättä jääneissä asioissa noudatetaan Virossa voimassa olevan lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia.
11.2. Tilaajan ja Myyjän välissä verkkokaupan välityksellä tuotteiden tilaamiseen ja ostamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan keskinäisissä neuvotteluissa. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, on Tilaajalla oikeus kääntyä erimielisyyden ratkaisemisen tarkoituksessa Kuluttajansuojaviraston puoleen. Erimielisyyksien ratkaisemisessa noudatetaan Virossa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
11.3. Tilaajan on pakollista tutustua Ostoehtoihin.
11.4. Tilauksen toimittamisen yhteydessä on tehtävä rasti kenttään ”Hyväksyn Ostoehdot”. Tilaaja vahvistaa täten tutustuneensa Ostoehtoihin, ymmärtäneensä ne ja suostuvansa noudattamaan niitä.

Hei! Lähetä meillä tiedustelusi ja me otamme yhteyttä ensi tilassa

    Verkkokaupassamme ei tueta selainta

    Käyttämäsi selain on joko vanhentunut tai verkkokauppamme ei valitettavasti tue sitä. Päivitä selaimesi saadaksesi parhaimman mahdollisen kokemuksen

    Tuotteita koskevissa kysymyksissä lähetä sähköpostia info@tulekel.ee tai soita meille numeroon (+372) 56 605 503