Turvallisuusohjeet

Onko sinulla kysyttävää?

E-post: info@tulekel.ee

Telefon: (+372) 56 605 503

Johdanto

Korostamme, että kaikkia moottorin kuljetukseen, jännitteen kytkemiseen, käynnistämiseen ja käyttöönottoon liittyviä tehtäviä voi toteuttaa asianmukaisen koulutuksen hankkinut asiantuntija (kts. VDE 0105, IEC 364). Taitamaton toiminta saattaa aiheuttaa vammoja ja aineellista vahinkoa. Kaikissa toimissa on noudatettava Virossa voimassa olevia vaatimuksia ja koneen teknisen eritelmän tietoja.

Käyttöolosuhteet

Moottoreita käytetään kaikenlaisissa teollisissa laitteissa. Nämä moottorit täyttävät harmonisoitujen standardien DIN/EN 60034 (VDE 0530) asettamat vaatimukset. Moottoreita ei saa käyttää räjähdysalttiissa ympäristössä, jos ei ole toisin säädetty (kts. kaupalliset asiakirjat). Jos moottoreita käytetään kotitaloudessa, on estettävä lasten ja sivullisten pääsy moottoreiden käyttöpaikkaan.

Moottoreiden sallittu käyttölämpötila on -20 °C – + 40 °C, enintään 1000 m merenpinnan yläpuolella. Muissa tapauksissa on huomioitava moottorin tietokilvessä annetut tiedot, niiden noudattaminen on pakollista. Sähkömoottorit ovat EU-asetuksen nro 89/392 / ETY mukaan koneen osia. Lopputuotteen pitää täyttää standardin asettamat vaatimukset (kts. EN 60204-1).

Kuljetus, varastointi

Kuljettajan on varmistettava tuotteen turvallisen kuljettamisen ja ehjänä pysymisen, vaurioituneen moottorin käyttö on kiellettyä. Moottorin nostosilmukan pitää olla luotettavasti paikoillaan. Perustelluissa tapauksissa voidaan käyttää täydentäviä varotoimenpiteitä (kuljetushihnat tms.).

Moottorit on niiden kuljettamiseen kiinnitetty lisäruuveilla, joita voidaan käyttää myös moottoreiden käyttökohteissa tapahtuvissa siirroissa. Moottoreita on säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä ympäristössä, vältettävä sen altistumista tärinälle (veff <0,2 mm / s; mahdollinen laakereiden vaurioituminen). Pitkäaikaisessa varastoinnissa on laakereita niiden ominaisuuksien ylläpitämiseen voideltava noin 12 kk välein (pitempiaikaisessa varastoinnissa menettävät voitelemattomat laakerit tärkeät ominaisuutensa).

Mekaaninen kokoaminen

Moottorin jalat ja laipat on asennettava täsmällisesti, jotta ne olisivat vaatimuksen mukaisia, lopullinen asento on aina tarkistettava. Liikuta roottoria käsin ja huomioi mahdolliset esteet sen liikkumisessa sekä epätavallinen melu. Varmista pyörimissuunta koko järjestelmässä.

Liikkuvien osien (pyörät, hihnat, muhvit jne.) käsittelyssä on aina käytettävä sopivia työkaluja. Vältä V-hihnojen väärällä tavalla kiristämistä. Tasapainottamista on käsitelty sivuilla Motor (H = puoli kiila, F = täysi kiila). Kun asennat käyttölaitejärjestelmiä, varmista kaikkien yksittäisten osien tasapainotus! Kun työskentelet jäähdytystuulettimen alla/yllä, on suositeltavaa käyttää suojapeitettä; moottori on asennettava kyljelleen, jotta tuuletin olisi suojattu mahdollisesti putoavilta esineiltä.

Varmista riittävä jäähdytys! (Jäähdytyksen vaadittavan ilman tulo ei saa olla millään tavalla estetty.) Kun moottoreita varastoidaan yli 12 kuukauden ajan, on tarkistettava laakereiden kunto (voitelu!). Jos voiteluaine ei ole laadukas (veden tiivistyminen aiheuttaa muutoksia voiteluaineen koostumukseen), on se vaihdettava uuteen. 3 vuoden varastoinnin jälkeen on voiteluaine vaihdettava joka tapauksessa.

Sähköliitäntä

Kaikkia töitä voivat suorittaa vain pätevät asiantuntijat. Moottorin ja sähkönsyötön välinen liitäntä on toteuttava katkaisun mahdollistavalla tavalla. Syötönlähteen tulee olla suojattuna tahattomalta uudelleen käynnistämiseltä. Nämä vaatimukset ovat voimassa myös apujärjestelmien osalta (mm. Heater).

Varmista, että töiden toteuttajalla on asianmukaiset valtuudet!

Määritellyt maksimitoleranssit (DIN/EN 60034-1 / IEC 34-1): jännite +/- 5% ja taajuus +/- 2%, syöttökaapeleiden pitää varmistaa toimiva liitäntä ja ruuvit pitää kiristää siten, että virta olisi jatkuvaa; johdot on eristettävä asianmukaisella ja luotettavalla tavalla.

Yhdistäminen terminaaliin (moottoriin)

Lanka (kierto) M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
Vääntömomenttiavain (Nm) 0,8–1,2 1,8–2,5 2,7–4 5,5–8 9–13 16–20 36–40

Syöttökaapeleiden etäisyys kahden eristämättömän liitännän ja maadoituksen välissä ei saa olla alle 10 mm (U n = 750V).

Jakorasiassa ei saa olla yhtäkään vierasta esinettä, rasian tulee olla puhdas ja kuiva, käyttämättömien johdon aukkojen pitää olla suljettu, rasian tulee olla pölyn- ja vesitiivis.

Joutokäynnillä kokeiltaessa on suojattava kiilaa. Jarrumoottoreiden kohdalla tarkista ensin jarrujen toimivuus.

Moottorin toimintavarmuuden varmistaminen

Tärinä veff > 3,5 mm / s (P N <15kW) tai veff > 4,5 mm / s (P N > 15 kW) ei ole sallittu ja sen syntyessä on moottori sammutettava. Muutokset saattavat johtua korkeasta lämpötilasta, melusta, tärinästä. Tarkista mahdollinen syy ja ilmoita siitä jälleenmyyjälle.

Jos havaitset moottorin likaantuneen, pese se. Kaikkien veden tiivistymistä aiheuttavien aukkojen pitää olla puhtaita.

Laakereiden voiteluaine on valmistajan määräyksen mukaisesti vaihdettava viimeistään 3 vuoden kuluttua, moottori voidellaan voitelunippojen (jos ne ovat moottorissa) kautta moottorin toimiessa.

Hei! Lähetä meillä tiedustelusi ja me otamme yhteyttä ensi tilassa

    Verkkokaupassamme ei tueta selainta

    Käyttämäsi selain on joko vanhentunut tai verkkokauppamme ei valitettavasti tue sitä. Päivitä selaimesi saadaksesi parhaimman mahdollisen kokemuksen

    Tuotteita koskevissa kysymyksissä lähetä sähköpostia info@tulekel.ee tai soita meille numeroon (+372) 56 605 503