Müügitingimused

Tekkis küsimusi?

E-post: info@tulekel.ee

Telefon: (+372) 56 605 503

Sisukord

1. Ostutingimuste ulatus ja kehtivus
2. Hind
3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
4. Toodete eest tasumine
5. Müügilepingu tühistamine
6. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
7. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine
8. Tootele pretensioonide esitamise tingimused ja garantii
9. Isikuandmed ja nende kasutamine
10. Vastutus ja vääramatu jõud
11. Muud tingimused

1. Ostutingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Ostutingimused kehtivad müüja, OÜ Tulekel (registrikood 10702016, aadress Siili 21-10, Tallinn, Eesti, tel. +372 56605503, e-posti aadress info@tulekel.ee, edaspidi Müüja), ja Tellija (edaspidi Tellija) vahel veebipoe aadressiga www.tulekel.ee (edaspidi E-pood) vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks Ostutingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Müüja on õigustatud E-poe arengust tulenevalt ning E-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Ostutingimusi ja hinnakirja muutma. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest interneti leheküljel www.tulekel.ee. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne Ostutingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tellimuse edastamise ajal kehtinud Ostutingimusi, v.a kui seaduses või Ostutingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind

2.1. E-poes müüdavate toodete hinnad on eurodes ja arved sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Ostetud toodetele lisandub/sisaldub transpordihind, mis arvutatakse Tellija ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.
2.3. Müüja jätab endale õiguse etteteatamata korrigeerida hindu. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne hinna muutmist, siis kehtib Tellijale hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Tellija ostukorv luuakse hetkel, kui Tellija klikib lingile „Lisa korvi“.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu saab muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida lingile „Edasi kassasse”. Tellija suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.
3.3. Tellimuse vormistamise lehel tuleb sisestada nõutavad andmed ning klikkida nupule „Esita tellimus”.
3.4. Tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tuleb olla tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Tellija poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. Müüja ei vastuta täitmisel Tellija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või muude sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.5. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse, kui tellimus on esitatud ja arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud Müüja arvelduskontole.
3.6. Klienditugi töötab tööpäeviti kella 9-17-ni . Klienditoe telefon on +372 56 605503.
3.7. Klienditugi töötab eesti, vene ja inglise keeles.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Arvega müük – arve alusel pangaülekandega Müüja pangakontole. Arve saadetakse Tellijale tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Maksetähtaeg on 3 päeva alates tellimuse kinnituse / arve kuupäevast. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui arvel näidatud kogusumma on laekunud Müüja pangakontole. Juhul, kui raha ei laeku Müüja pangakontole maksetähtajaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse automaatselt.
4.2. Maksetingimused- maksetingimus ettemaks – 100% arve järgi tasumisele kuuluvast summast tasutakse tellimuse vormistamisel.
4.3. Tulekel OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Maksete teostamiseks edastame vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

5. Müügilepingu tühistamine

5.1 Teil on õigus tühistada oma tellimus peale kauba eest tasumist, kuid enne kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade koos müügilepingu numbriga e-posti aadressile info@tulekel.ee . Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

6. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

6.1 Kaup toimetatakse ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.
6.2 Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Tulekel OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
6.3 Kaup antakse üle vaid ostjale ning saatelehe alusel. Enne saatelehe allkirjastamist vaadake kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral tehke vastav märge saatelehele. Katkise pakendi korral on Teil võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt OÜ Tulekeli e-posti teel:info@tulekel.ee
6.4 Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

7. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

7.1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kätte toimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ei kehti e-poes märgitud “Tellimisel” ja eritellimisel kaubale.
7.2.Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Tellija avama tootepakendi ettevaatlikult seda kahjustamata.
7.3. Tagastamisega seonduvad kulud tasub Tellija.
7.4. Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on müüjal õigus mitte rahuldada ostja taganemisavaldust või tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu ostjale tagastatavast ostusummast.
7.5. Juhul, kui ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, on müüjal õigus taganemisavaldust mitte rahuldada.
7.6. Kauba tagastamise soovist ning müügilepingust taganemisest saab teatada e-posti aadressile info@tulekel.ee
7.7. Ostusumma tagastatakse 14 päeva jooksul peale seda, kui tagastatav kaup on jõudnud müüjani. Ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus ning vastavalt tellimuse vormistamise makseviisile.
7.8. Müügilepingust taganemisel on müüjal õigus tasaarveldada tagastatavast ostusummast kuni 10€ käsitluskulude katteks.
7.9. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Ostutingimuste punktis 7.2. toodud tingimustele, siis raha ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Tellijale toote tagastamisega seotud kulud katab Tellija.

8. Tootele pretensioonide esitamise tingimused ja garantii

8.1 Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest.
8.2 Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. Garantiiaeg on 12 kuud alates ostukuupäevast arve alusel. Garantii annab ostjale garantiiajal õiguse nõuda asja parandamist või asendamist tootest tingitud põhjusel.
8.3 Garantiiajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestvusega uus garantii.
8.4 Garantii ja tagastuse alla ei kuulu:
8.4.1 Toote kasutamisel tekkinud häired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest;
8.4.2 Elektrimootor on vigastatud müügikohast paigaldamiskohta transportimise käigus.
8.4.3 Elektrimootori toiteahelas puudub toimiv mootorikaitseaparatuur.
8.4.4 Elektrimootori kasutamisel tekkinud häired, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majeure);
8.4.5 Elektrimootorit on paigaldatud, hooldatud või remonditud mitte vastavat kvalifikatsiooni omava või tootja poolt volitamata isiku poolt.
8.4.6 Elektrimootorit on vigastatud vale paigaldamise või kasutamise tõttu, samuti ülekandekomponentide vale paigaldamise tõttu.
8.4.7 Elektrimootori kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel;
8.4.8 Elektrimootori kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne poolt;
8.4.9 Elektrimootori kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
8.4.10 Elektrimootorid ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
8.4.11 Elektrimootori ekspluatatsiooni käigus tekkinud häired, mis on tekkinud toote ebaõigest kasutamisest, ning ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil;
8.4.12 Elektrimootor on riknenud valede ladustamistingimuste tõttu.
8.4.13 Ilma nõuetekohaselt vormistatud dokumendita, arveta või antud garantiitingimuste puudumisel garantii ei kehti;
8.4.14 Elektrimootori kasutamisel tekkinud häired, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
8.4.15 Defekte ega väidetavaid defekte, mis on tulenenud asjaolust, et toodet kasutati koos toote, tarviku, teenusega, millel puudub vastav sertifikaat või on töid teostanud vastava sertifikaadita isiku poolt.
8.5 Garantiiremondi kontakt Eestis: e-mail: garantii@tulekel.ee või telefoni teel 5660 5503
8.6 NB: Viies tellitud toode garantiiremonti on oluline panna toode originaalpakendisse koos kõikide tarvikutega (selleks, et toodet oleks võimalik sisse lülitada).
8.7 Tähelepanu! Kõik tagastatavad tooted on kliendi vastutusel senikaua, kui need on jõudnud meie lattu. Veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada on välistatud.
8.8 Garantii ei korva elektrimootori külge ja maha monteerimisega, transpordiga esindusse ja tagasi ega tööseisakuga kaasnevaid kulutusi.
8.9 Samuti ei kuulu garantii korras sissenõudmisele saamata jäänud tulu ja muud kliendi majandustegevusele mõju avaldavad nõuded.
8.10 Kinnitame, et teie ostetud seade vastab Euroopa Liidu elektriohutuse standarditele, mida tõendab CEIEC60034-1 märgis mootori teabeplaadil ja tootjatehase kinnitus.
8.11 Elektrimootori rikke põhjus selgitatakse välja visuaalsel vaatlusel või ekspertiisi käigus mähise seisukorra alusel.
8.12 Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu 30 eurot kui ilmnenud rike ei ole tootjapoolne. OÜ Tulekel ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tellijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
8.13 Teenusepakkujal on õigus kliendi arvele lisada käsitlus- ehk defekteerimistasu 30 eurot, kui toode osutub töökorras olevaks või klient loobub tasulisest remondist.

9. Isikuandmed ja nende kasutamine

9.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel. Soovi korral on Tellijal õigus nõuda oma andmete kustutamist e-poe andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal tagab Tellija isikuandmete turvalisuse. Müüjal puudub neile juurdepääs.

10. Vastutus ja vääramatu jõud

10.1. Müüja vastutab Tellija ees ja Tellija vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
10.2. Müüja ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
10.3. Müüja ei vastuta Tellija e-poe teenuste kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

11. Muud tingimused

11.1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
11.2. Tellija ja Müüja vahel seoses E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tellijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
11.3. Ostutingimustega tutvumine on Tellijale kohustuslik.
11.4. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Palun kinnitage, et olete nõus Ostutingimustega”, kinnitab Tellija, et on tutvunud Ostutingimustega, neist aru saanud ja nõustunud.

Tere! Palun edastage enda küsimused ja võtame teiega ühendust esimesel võimalusel.

    Teie veebilehitseja ei ole toetatud

    Teie veebilehitseja on aegunud või ei ole kahjuks meie e-poe kasutamiseks toetatud. Parima kogemuse saamiseks, palun uuendage veebilehitseja

    Kui soovite lisainfot meie toodete kohta või tekkis mõni küsimus, palun võtke ühendust info@tulekel.ee või helistage (+372) 56 605 503