Ohutustingimused

Tekkis küsimusi?

E-post: info@tulekel.ee

Telefon: (+372) 56 605 503

Sissejuhatus

Juhime tähelepanu, et kõiki töid, mis on seotud mootori transpordi, pingestamise, käivitamise ja kasutuselevõtuga, peab tegema vastava väljaõppe saanud professionaalne personal (vt VDE 0105, IEC 364). Oskamatus võib kaasa tuua kehavigastusi ning varalist kahju. Järgida tuleb Eesti Vabaiigis kehtivaid eeskirju ja masina spetsifikatsiooni.

Kasutustingimused

Mootoreid kasutatakse kõikvõimalikes tööstusseadmetes. Käesolevad mootorid on kooskõlas ühtlustatud standarditega DIN/EN 60034 (VDE 0530). Keelatud on kasutada mootoreid plahvatusohtlikus keskkonnas, kui ei ole sätestatud teisiti (vt kaubanduslik dokumentatsioon). Juhul, kui mootorit kasutatakse majapidamises, tuleb välistada laste ja kõrvaliste isikute ligipääs sellele.

Mootorid töötavad temperatuuril -20 °C kuni + 40 °C, kõrgusel kuni 1000 meetrit üle merepinna. Muudel juhtudel tuleb pöörata tähelepanu andmeplaadile ja võtta arvesse seal olevad andmed. Elektrimootorid (vastavalt 89/392 / EMÜ) on masina osa. Lõpptoode peab vastama standardile (vt EN 60204-1).

Transport, ladustamine

Transportija peab tagama kauba kahjustamatuse, vastasel juhul ei ole lubatud mootorit kasutada. Mootori tõsteaas peab olema korralikult kinni. Põhjendatud juhtudel võib kasutada täiendavaid ettevaatusabinõusid (transportimisel vööd jms).

Mootorite transportimisel on need kinnitatud täiendavate kruvidega, mida saab kasutada ka sisetranspordil. Mootoreid tuleb hoida kuivas ja tolmuvabas keskkonnas, vältida vibratsiooni (v eff <0,2 mm / s; võimalik kahju laagritele). Kui pikemaks ajaks ladustada, tuleks laagreid ca 12 kuu pärast nende omaduste säilimiseks määrida (pikemal ladustamisel kaotavad määrimata laagrid oma omadused).

Mehaaniline kokkupanek

Mootori jalad ja äärikud tuleb täpselt paigaldada, et need oleksid vastavuses eeskirjale, kontrollida tulemust. Liiguta rootorit käega ning pööra tähelepanu võimalikule takistusele ja ebatavalisele mürale. Kontrollige pöörlemissuunda kogu süsteemis.

Liikuvate osadega (rattad, vööd, muhvid jne) töötades kasutada ainult sobivaid tööriistu . Vältida ebaõiget V-rihmade pinget. Tasakaalustamine on toodud lehekülgedel Motor (H = poolkiiluga, F = kiiluga). Kui paigaldate ajamisüsteeme, kontrollige üksikosade tasakaalustamist! Töötades jahutusventilaator all/üleval, on soovitav kasutada kaitsvat katet; soovitatav on paigutada mootor külili, nii on ventilaator kaitstud langevate võõrkehade eest.

Hoolitseda piisava jahutuse eest! (Jahutuseks tarvitatav õhu pealetulek ei tohi olla mingil viisil takistatud.) Pärast rohkem kui 12 kuud ladustamist tuleb laagrite seisundit kontrollida (määre!). Kui määrdeaine ei ole kvaliteetne (vee kondenseerumine viib rasvaine koostise muutusele), tuleb see välja vahetada. 3 aastat pärast ladustamist tuleb rasvaine kindlasti välja vahetada.

Elektriühendus

Kõiki töid võivad teostada ainult kvalifitseeritud töötajad. Mootori ja toite ühendust peab saama katkestada. Toiteallikas peab olema kaitstud juhusliku restardi eest. Nõuded kehtivad ka abisüsteemide kohta (nt Heater).

Kontrollige, et tööd ei tehtaks ilma volitusteta!

Maksimaalsed määratud tolerantsid (DIN/EN 60034-1 / IEC 34-1) on pinge +/- 5% ja sagedus +/- 2%, toitekaablid peavad olema hea kontaktiga ja kruvid terminalis nii tihedalt kinni, et tagada pidev vool; juhtmed peavad olema nõuetekohaselt isoleeritud ja kindlad.

Terminaliga (mootoriga) ühendamine

Niit (keerd) M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
Pöördemomentvõti (Nm) 0,8–1,2 1,8–2,5 2,7–4 5,5–8 9–13 16–20 36–40

Toitekaablite vahemaa kahe isoleeremata ühenduse ja maa vahel ei tohi olla väiksem kui 10 mm (U n = 750V).

Harukarbis ei tohi olla ühtki võõrkeha, kast peab olema puhas ja kuiv, kasutuseta juhtmeavad suletud, kast tehtud tolmu- ja veekindlaks.

Tühikäigul proovides tuleb kaitsta kiilu. Pidurmootorite korral, kontrollige kõigepealt piduri toimimist.

Mootori töökindluse tagamine

Vibratsioon v eff > 3,5 mm / s (P N <15kW) või eff > 4,5 mm / s (P N > 15 kW) ei ole lubatud ja selle tekkimisel tuleb mootor välja lülitada. Muutused võivad tuleneda nt kõrgest temperatuurist, mürast, vibratsioonist. Kontrollige võimalikku põhjust ja teavitage sellest müüjat.

Kui leiad mustust, pese mootor. Kõik vee kondenseerumise avad peavad olema läbitavad.

Vastavalt tootja ettekirjutusele tuleb laagrite määret asendada hiljemalt 3 aasta pärast, kasutades laagrite määrimisnipleid (kui on lisatud mootorile) siis, kui mootor töötab.

Tere! Palun edastage enda küsimused ja võtame teiega ühendust esimesel võimalusel.

    Teie veebilehitseja ei ole toetatud

    Teie veebilehitseja on aegunud või ei ole kahjuks meie e-poe kasutamiseks toetatud. Parima kogemuse saamiseks, palun uuendage veebilehitseja

    Kui soovite lisainfot meie toodete kohta või tekkis mõni küsimus, palun võtke ühendust info@tulekel.ee või helistage (+372) 56 605 503